Критерии за търсене
Подмярка:
Кандидат:
Община:
Търси
Публичност по подмерките от ПРСР 2014-2020
ПодмяркаБенефициентОбщинаПощенски кодНаименование на проектаОдобрена сума на субсидията (лв)Обща сума на публично финансиране (лв)Сума за предходната година от ЕФГЗ и ЕЗФРСР (лв)
M4.1ЕТ "Моника-87-Наташа Присадашка"Дулово7680„Модернизиране на съществуваща кравеферма в с. Окорш, общ. Дулово, обл. Силистра и изграждане на торова лагуна в имот № 098234 в землището на с. Окорш, общ. Дулово“767311.98 - 201403.92
M6.3МЕХМЕД БЕКИРЧерноочене6666 - 29337 - 1912.31
M6.3Сали СалиРуен8541 - 29337 - 2368.89
M6.3Живко ЖековВарна9000 - 29337 - 8312.15
M4.1"Арон" ООДСъединение4190„Силозно стопанство за съхранение на оризова арпа и оризови семена”975906.96 - 801008.59
M6.3Атидже ЕндяковаВърбица9871 - 29337 - 10107.89
M6.3ТАНЯ ИВАНОВАТунджа8633 - 29337 - 742.17
M4.1Велди-1 ООДПловдив4141Технологична модернизация на животновъдно стопанство в с. Трилистник, Община Марица863300.16 - 556786.03
M4.1Галина Пейчева-МитеваРаковски4143Създаване на трайни насаждения от лавандула и маслодайна роза и закупуване на земеделска техника357244.36 - 1361583.77
M4.2"Градус-1"ЕООДСтара Загора6000"ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПТИЦЕКЛАНИЦА И ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ) В УПИ VІІІ-5410, КВ.14-ИНДУСТРИАЛЕН, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА" 1564640 - -
M4.2"ОБЕРОН - Х" ООДЕлин Пелин2129СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МЕД, УПИ ХІ-38, КВ.3, с.РАВНО ПОЛЕ, общ. ЕЛИН ПЕЛИН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ2496021.8 - -
M4.1Пламена СотироваРусе7000Инвестиции в трайни насаждения чрез изграждане на климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена продукция за продажба , както и изграждане на кабел 20 киловолта и трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 киловобта с мощност 160 киловолтампера, закупуване на механизация и технологично оборудване, с. Иваново, община Иваново, област Русе1441109.5 - 1137297.37
M4.2Пенчев 2002 ЕООДЧирпан6200Ремонт, модернизация и закупуване на машини и съораженияна на съществуваща мандрав УПИ XV, кв. 21, гр. Чирпан. 446024.75 - 379121.03
M4.2Полидей-2 ООДКарлово4300„ПОДОБРЯВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА „ПОЛИДЕЙ-2” ООД ЧРЕЗ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ С АНАЕРОБНО СТЪПАЛО И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИОГАЗ И ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОТЕЛНО” 1360342.68 - 193563.83
M4.2Димитър Маджаров-2 ЕООДПловдив4027Технологична модернизация и подобряване на производствения капацитет в Димитър Маджаров-2 ЕООД982338.91 - 519371.42