Критерии за търсене
Подмярка:
Кандидат:
Община:
Търси
Публичност по подмерките от ПРСР 2014-2020
ПодмяркаБенефициентОбщинаПощенски кодНаименование на проектаОдобрена сума на субсидията (лв)Обща сума на публично финансиране (лв)Сума за предходната година от ЕФГЗ и ЕЗФРСР (лв)
M4.1Гюлюстун ФерадИсперих7400Създаване трайни насаждения - сливи, на обща площ от 40,00 дка. изграждане на ограда и покупка на трактор и специализирана земеделска техника104969.3288919.5614478.67
M19.1Община БрациговоБрацигово45792048895.75 - -
M7.2Община ДевинДевин4800Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница Община (Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+5005867360.84 - -
M7.2Община КовачевциКовачевци2450“Реконструкция на Целодневна детска градина - с. Лобош, община Ковачевци"375539.04 - -
M7.2Община ПавликениПавликени5200„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯНА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ“5822222.9 - 57295.42
M7.2Община КаолиновоКаолиново9960„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново"1901073.9 - -
M7.2Община УгърчинУгърчин5580РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА гр. УГЪРЧИН991139.74495569.85 -
M7.2Община ГулянциГулянци5960„Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци, 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ в община Гулянци, 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци“5796428.962896446.97 -
M7.2Община СептемвриСептември4490Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик1809188.67 - -
M7.2Община ДългополДългопол9250Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол1800672.56844223.6244207.58
M7.2ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВОГенерал Тошево9500Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, община Генерал Тошево4145620.04 - -
M4.1Стела ЙоловаКнежа5835ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КРАВЕФЕРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО102513.24 - 28744.63
M4.1"Валсиня" ЕООДХасково6300Закупуване на земеделска техника и фуражораздаващо ремарке, производство на фураж за животновъдно стопанство на Валсиня” ЕООД480726.24 - 753115.47
M7.2Община АрдиноАрдино6750“Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино” 4611882.79 - -
M7.2Община СИМИТЛИСимитли2730Строителство на улици и прилежащи тротоари, и съоръжения и принадлежности към тях в град Симитли и село Полето, община Симитли814151.97407075.98 -