Критерии за търсене
Подмярка:
Кандидат:
Община:
Търси
Публичност по подмерките от ПРСР 2014-2020
ПодмяркаБенефициентОбщинаПощенски кодНаименование на проектаОдобрена сума на субсидията (лв)Обща сума на публично финансиране (лв)Сума за предходната година от ЕФГЗ и ЕЗФРСР (лв)
M6.1КОСТАДИН НИКОЛОВБлагоевград2700 - 48895 - 22002.75
M4.2"Плантабул" ООДШумен9700ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА БИЛКИ И ЯДКОВИ ПЛОДОВЕ, с.Каспичан , общ.Каспичан , Стопански двор в УПИ II, V, VII, кв.109 А, УПИ XXV, кв. 340 1141793.33570896 -
M6.3Анелия АндрееваТополовград6560 - 2933719558 -
M6.3Данчо ДаневИваново7088 - 2933719558 -
M4.1МАНОЛОВИ ГРУП ООДХарманли6450„Закупуване на специализирана земеделска техника за нуждите на биологичното растениевъдство“629396.52629396.52415824.47
M4.1ЕМИНЕ РАМАДАНОВАТърговище7700ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 35454.335454.2929612.99
M6.3Добринка НиколоваСливен8800 - 29337195587806.54
M6.3Иван ГушевДобрич9300 - 2933719558293.65
M4.1Милена ВълковаПровадия9219Създаване на 44,658 дка трайни насаждения от биологична арония, изграждане на 915 м ограда и закупуване на специализирана земеделска техника за преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство108189.3 - 60716.96
M4.1Красимир МилушевЕлин Пелин2112Закупуване на земеделска техника за животновъдно стопанство48908.88 - 13626.35
M4.1" АГРО-ИВ-ФАКИЯ" ООДСредец8300Ремонт на краварник и изграждане на торохранилище в ПИ 209002 91188.9990441.87123894.05
M4.1"ФИШ ГРУП" ЕООДДългопол9250Модернизиране на земеделското стопанство чрез създаване на трайни насъждения и закупуване на машини и оборудване196935.16 - 871909.37
M4.1Юзджан СакаджиевНикопол5940Закупуване на техника необходима за модернизиране на животновъдно стопанство49185.2149185.2119432.68
M4.1"СРЕБЪРНА" ЕООДСилистра7500„Изграждане на сграда за съхранение и почистване на резене и закупуване на земеделска техника“1008699.09 - 365728.29
M4.1Мария КателиеваВарна9000Закупуване на земеделска техника, създаване на трайни насаждения и изграждане на селскостопанска сграда209845.07 - 23050.61