Критерии за търсене
Подмярка:
Кандидат:
Община:
Търси
Публичност по подмерките от ПРСР 2014-2020
ПодмяркаБенефициентОбщинаПощенски кодНаименование на проектаОдобрена сума на субсидията (лв)Обща сума на публично финансиране (лв)Сума за предходната година от ЕФГЗ и ЕЗФРСР (лв)
M4.1КООПЕРАЦИЯ "АЛВАНОВО" с.АЛВАНОВОТърговище7752СЪЗДАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, ОГРАЖДАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО ИМ 97885.4 - 112224.67
M4.1"КАЛАКРИЯ" ЕООДДобрич9300Изграждане на Оранжерия – органична хидропоника в ПИ № 07257.16.131 в с.Българево, Общ. Каварна, Обл.Добрич884411.64 - 121496.32
M4.1ЕТ "Братя Николови-Христо Николов"Белене5930„ Изграждане на Тревомат за нуждите на съществуваща овцеферма“182984.25 - 272780.36
M4.1ЕТ "ИСМ 91-ИСА САЛИ"Никола Козлево9942ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДЗЕМНО КАПКОВО НАПОЯВАНЕ И СИСТЕМА ПРОТИВ СЛАНА, ЗАКУПУВАНЕ НА МАШИНИ ЗА ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА И ОТГЛЕЖДАНЕ НА 950 ДЕКАРА КАЙСИИ 857314.9 - 1233928.23
M4.1"ДЕНИВА" ООДСтолична1612Модернизация на земеделско стопанство чрез закупуване на селскостопанска техника и прикачен инвентар и засаждане на площи с Маслодайна роза „Дамасцена“ в с. Бяга, общ. Брацигово, обл. Пазарджик95831.01 - 6746.72
M7.6Клисурски Манастир "Св. Св. Кирил и Методий"Вършец3543„Реконструкция, ремонт и реставрация на "Клисурски манастир - Св. Св. Кирил и Методий“ и дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства“631446.28 - 268364.64
M4.1ЗК Изгрев 92Тутракан7648Изграждане на капково напояване за съществуващи трайни насаждения от био сливи, закупуване на техника за предпазване от слани и земеделска техника893392.75 - 1095426.74
M4.1"ГРААЛ"ООДСтара Загора6000Създаване на 220 дка интензивни насаждения от синя слива сорт "Стенлей" на подложка JF677 и системи за капково напояване. Изграждане на складове за съхранение на плодове и закупуване на технологочно оборудване в имот № 100007 в землището на с. Даскал Атанасово, община Раднево942336.64 - 289623.1
M4.1"ВЪРБАНОВИ - ООД"Бяла7100СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ ОТ БИО ОРЕХИ И ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ЗА ТЯХ ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 174975.71 - 254169.28
M4.1"Ина" ЕООДПанагюрище4500Засаждане на биологични трайни насаждения, закупуване на земеделска техника и изграждане на склад за селскостопанска продукция473075.69 - 168400.96
M4.2Меджик Роуз ООДСептември4490„Цех за комплексна екстракция на растителна суровина – роза” 572703.4 - 3761.1
M4.1ЕТ"ПЕТЪР ЖЕКОВ"Стралджа8690„Създаване на насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника”384016.78 - 317894.56
M4.1Скай клуб ЕООДМездра3164„ЕФЕКТИВНО ЛОЗАРСТВО“168071.19 - 90649.38
M4.1"Агропартнерс" ООДНова Загора8900Изграждане на нов обор с доилна зала в ПИ 000377 в землището на с. Крива Круша, общ. Нова Загора1049005.98 - 183133.14
M4.1"Екани" АДХитрино9764ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖНИ КУЛТУРИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КРАВЕФЕРМА В УПИ VIII, КВ. 24, С. ТРЕМ, ОБЩ. ХИТРИНО И ОБОРУДВАНЕ ЗА КРАВЕФЕРМА332637.86 - 1102364.79