Ръководство за работа с калкулатор "Зелени плащания"
Детайли за площи
 
Отказ
Добави
Списък въведени данни за площи
 
Предупреждение:
1. Калкулатора смята всички азотфиксиращи култури като ЕНП!
2. Калкулатора не отчита като ПЗП - едногодишни зърнено-житни, едногодишни зърнено-бобови, смесени едногодишни, изкуствени ливади-житни, изкуствени ливади-бобови и изкуствени ливади-смесени насаждения, които попадат в слой Временно затревени площи!
Обобщени данни по групи за зелени плащания
 
не са намерени данни
Сравнение с данни от заявлението за предходната година
 
Изисквания за диверсификация
 
Стартирай проверки
няма данни
Резултат