Критерии за търсене
 
* въведете област, община или пощенски код на населено място
* Данните включват плащания извършени в периода
от 16 Октомври 2012 до 15 Октомври 2013 за финансова година 2013.
от 16 Октомври 2013 до 15 Октомври 2014 за финансова година 2014.
Посочените суми са в Български Лева (BGN).
БенефициентОбластОбщинаП.КодSort by this columnЕФГЗ - ДПЕФГЗЕЗФРСР - НБПублично складиранеОбщо
Юсуф Реджеб ЮсуфШуменНикола Козлево996363,355.430.000.00063,355.43
Мехмедемин Билял ВелиШуменНикола Козлево99633,686.350.000.0003,686.35
Сейхан Бейтула АхмедШуменНикола Козлево99639,496.170.000.0009,496.17
Хриска Иванова ЛазароваШуменНикола Козлево996349,189.180.000.00049,189.18
Нурхан Феим МехмедШуменНикола Козлево99635,376.140.000.0005,376.14
Джемал Нури НуриШуменНикола Козлево996311,860.300.00783.81012,644.11
Ерджан Мехмед АхмедШуменНикола Козлево996312,206.720.000.00012,206.72
Катя Колева РадеваШуменНикола Козлево99632,927.390.000.0002,927.39
Насъф Юсуф АхмедШуменНикола Козлево99633,765.680.000.0003,765.68
Джевджет Исмаил МехмедШуменНикола Козлево99634,783.790.000.0004,783.79
Ваид Салим АхмедШуменНикола Козлево99630.000.003,312.5503,312.55
Фахри Салиев АлиевШуменНикола Козлево99634,159.700.00771.3504,931.05
Сали Насъф РеджебШуменНикола Козлево996311,492.720.000.00011,492.72
Джелил Халил ЕхлиманШуменНикола Козлево996311,847.080.000.00011,847.08
Селвер Джалил АхмедШуменНикола Козлево99638,158.090.0024,446.00032,604.09
Димитър Владимиров ДимитровШуменНикола Козлево996310,659.730.0014,668.00025,327.73
Анифя Расим ОсманШуменНикола Козлево99633,657.260.000.0003,657.26
Зинеб Мюстеджебова КязимоваШуменНикола Козлево99634,350.100.000.0004,350.10
Ахмед Басри АхмедШуменНикола Козлево99632,522.790.00684.1703,206.96
Айхан Фераим ЮдаимШуменНикола Козлево99638,266.510.0024,446.00032,712.51
Неждет Сали РеджебШуменНикола Козлево99633,072.840.00453.4003,526.24
Хюсеин Мехмед АхмедШуменНикола Козлево99637,626.560.000.0007,626.56
Севим Шабан АхмедШуменНикола Козлево99632,803.100.000.0002,803.10
Месут Вели АлиШуменНикола Козлево99633,691.630.000.0003,691.63
Джеват Джемал МехмедШуменНикола Козлево99632,742.280.000.0002,742.28
Али Сюлейман СалиШуменНикола Козлево99633,379.590.00343.7503,723.34
Неджми Неджиб МехмедШуменНикола Козлево99633,398.100.000.0003,398.10
Фераим Юдаим АхмедШуменНикола Козлево996314,153.030.000.00014,153.03
Селвер Мехмедеминова АлиеваШуменНикола Козлево99636,743.310.000.0006,743.31
Фатма Алиева ШабанШуменНикола Козлево99630.000.0024,446.00024,446.00
Алисе Мехмед ЕминШуменКаолиново99610.000.004,000.0004,000.00
Юксел Халим МурадШуменКаолиново99610.000.003,600.0003,600.00
Хашиме Хюсеин АхмедШуменКаолиново99611,496.750.001,242.1302,738.88
Шенаси Хълми АхмедШуменКаолиново99615,227.390.004,769.3409,996.73
Бейсим Вели ЕминШуменКаолиново99612,200.080.002,354.9004,554.98
Джеврие Ариф ХасанШуменКаолиново99611,988.620.00908.2802,896.90
Хамиде Изет МурадШуменКаолиново99612,800.460.003,758.7906,559.25
Джемиле Халил АлиШуменКаолиново99610.000.003,153.4903,153.49
Паша ЕООДШуменКаолиново996014,679.270.000.00014,679.27
Ахмед Тасин ИбрямШуменКаолиново99602,213.390.004,898.9207,112.31
Джемалидин Талят КасимШуменКаолиново99604,709.740.000.0004,709.74
Минко Тотев ГеоргиевШуменКаолиново99603,022.590.002,159.2005,181.79
Мехмедали Османов МехмедалиевШуменКаолиново99601,618.400.001,066.1102,684.51
Йордан Иванов АлексиевШуменКаолиново996020,946.590.000.00020,946.59
Тензиля Кязимова ХалиловаШуменКаолиново99604,923.940.002,719.2207,643.16
Сами Ибрям ХюсеинШуменКаолиново996027,062.330.009,000.00036,062.33
Мийрям Исмаил АхмедШуменКаолиново99602,599.480.006,075.0008,674.48
Зийфи Акиф ШерифШуменКаолиново996016,698.820.007,000.00023,698.82
Афизе Шакир НасъфШуменКаолиново99600.000.005,096.0005,096.00
Ибрям Сабри НуфелШуменКаолиново99602,717.100.001,900.0004,617.10
Export to CSV (Excel)
row(s) 1 - 50 of 50481
NextNext